Kontakty

         Bosch Rexroth, spol. s r.o.

         Sídlo spole?nosti

         Tel.: +420 548 126 111

         Email: [email protected]

          
          

         Pobo?ka Praha

         Tel: +420 261 300 750

          
          

         Pobo?ka Ostrava

         Tel.: +420 599 096 600

          
          

         Servis Bosch Rexroth

         +420 602 556 552

          

         Partne?i Bosch Rexroth

          
          

         Bosch Rexroth. WE MOVE. YOU WIN.


         Máte vlastní p?edstavu o mo?nostech Va?ich stroj?, p?ipravujete vlastní projekt? Pak Vám rádi nabídneme produkty z oblasti elektrickych pohon? a ?ídicích systém?, které doplníme o zku?enosti na?ich aplika?ních expert? a navrhneme pro Vás nejvhodněj?í technické ?e?ení. Máme dlouholeté zku?eností z vlastních vyrobních závod? a to nás odli?uje od ostatních. Nabízíme Vám profesionální slu?by, kvalitní komponenty a systémová ?e?ení ?erpající z na?eho ?irokého portfolia produkt? z oblasti elektrickych servopohon?, motor?, frekven?ních měni??, PLC, CNC, HMI, pr?myslovych PC, I/O, softwarovych nástroj? a ?e?ení pro IoT. Pro cely sortiment nabízíme aplika?ní podporu na?ich expert? od základních ?kolení a? po tvorbu zákaznickych aplikací.


         To je to, co děláme. V?e pro ?ízení a pohyb Va?ich stroj?. We Move, You Win.

          

         Energetická ú?innost

         Rexroth 4EE (Rexroth for Energy Efficiency) - efektivní vyu?ívání energií nap?í? r?znymi technologiemi pomocí rozli?nych ?e?ení.

         Bezpe?nost stroj?

         Funk?ní bezpe?nost na v?ech úrovních automatizace, stejně tak u r?znych technologií - Rexroth je v této oblasti kompetentním dodavatelem.

         Program p?ednostního dodání

         Vyzkou?ejte ná? GoTo - program p?ednostního dodání. Pro více informací o dostupnych produktech, nav?tivte stránku GoTo.

         eShop

         Rexroth eShop

         Objevte novy Rexroth eShop. Pohodlny zp?sob vyběru a objednávání produkt?, k dispozici 24 hodin denně, 7 dn? v tydnu... Nevíte jak na to?

          
          
          
          
          
         澳洲幸运10开奖结果