Greece Greek

         Επιλ?ξτε τοποθεσ?α

         Greece Greek
          

         Αναζ?τηση Προ??ντων

          

         Γρ?γοροι Σ?νδεσμοι

          

         Bosch Rexroth. WE MOVE. YOU WIN.

         Οικονομικ?, ακριβ??, ασφαλ??, και ενεργειακ? αποδοτικ?: η τεχνολογ?α drive and control τη? Bosch Rexroth δ?νει κ?νηση σε μηχαν?ματα και συστ?ματα κ?θε μεγ?θου?. Η εταιρε?α συγκεντρ?νει παγκ?σμια εμπειρ?α εφαρμογ?? στου? κλ?δου? Μηχανημ?των ?ργου, Εφαρμογ?ν Μηχανημ?των και Μηχανικ??, Εργοστασιακο? Αυτοματισμο?, και των Ανανε?σιμων Πηγ?ν Εν?ργεια? για την αν?πτυξη καινοτ?μων εξαρτημ?των, καθ?? και προσαρμοσμ?νων λ?σεων και υπηρεσι?ν. Η Bosch Rexroth προσφ?ρει στου? πελ?τε? τη? υδραυλικ?, ηλεκτρικο?? οδηγο?? και ελ?γχου?, πνευματικ?, τεχνολογ?α συστημ?των μετ?δοση? κ?νηση?, γραμμικ? κ?νηση και τεχνολογ?α συναρμολ?γηση? ?λα απ? την ?δια πηγ?.

         • επ?μενη σελ?δα

          Μηχανολογικ? κ?στο?: Μ?α τ?λεια προσ?γγιση για το κ?στο? και τα οφ?λη

          Μ?νο μια ολιστικ? προσ?γγιση για την τροποπο?ηση του προ??ντο? και τη βελτιστοπο?ηση του κ?στου? πρ?κειται να δ?σει σε εταιρε?ε? με παγκ?σμια παρουσ?α τι? σωστ?? λ?σει? στην ευαισθησ?α των τιμ?ν και των ποικ?λων απαιτ?σεων των πελατ?ν.

          

         Ενεργειακ? Απ?δοση

         Η Rexroth 4EE συνδυ?ζει, δομε? και συγκεντρ?νει πληθ?ρα τεχνολογι?ν και λ?σεων, ?στε να χρησιμοποιε? την εν?ργεια ?ξυπνα

         Ασφ?λεια Μηχαν?ν

         Η Rexroth προσφ?ρει παγκοσμ?ω? την ικαν?τητα για τη λειτουργικ? ασφ?λεια σε ?λα τα επ?πεδα αυτοματισμο? και τεχνολογ?α?.

          
          
          
         澳洲幸运10开奖结果