Bosch Rexroth. WE MOVE. YOU WIN.

         Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiod?cym specjalist? w zakresie nap?dów i sterowań. Pod mark? Rexroth firma oferuje rozwi?zania obejmuj?ce nap?dy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i przemys?owych.


         Naszym klientom oferujemy komponenty oraz rozwi?zania z zakresu: hydrauliki przemys?owej oraz hydrauliki w technice mobilnej, regulowanych nap?dów elektrycznych i sterowań oraz techniki przemieszczeń liniowych i monta?u.

         • nast?pna strona

          WE MOVE. YOU WIN.

          W Rexroth wprawiamy w ruch. Robimy to od ponad 200 lat. I... kochamy to!

          Dlatego b?dziemy nadal oferowa? rozwi?zania, które s? bezpieczne, wydajne, inteligentne i skuteczne. Aby? móg? zachowa? konkurencyjno?? na rynku. I to jest obietnica!

         • nast?pna strona

          Fabryka Przysz?o?ci

          Wyobra? sobie fabryk?, w której sta?e s? tylko ?ciany, dach i pod?oga. Wszystkie maszyny i systemy mo?na szybko przenosi?, tworz?c nowe linie. Fabryka Przysz?o?ci to co? wi?cej ni? wizja! Do??cz do nas w naszej podró?y Teraz. W przysz?o?ci. Dalej.

         • nast?pna strona

          Connected Hydraulics

          Koncepcja Connected Hydraulics jest wynikiem post?puj?cej elektronizacji, która pozwoli?a na bezproblemowe pod??czenie hydrauliki do nowoczesnych struktur sieciowych.

          

         Przemys? 4.0

         Poznaj z bliska koncepcj? Przemys?u 4.0

         Bezpieczeństwo maszyn

         Zawsze po bezpiecznej stronie z Bosch Rexroth

         Efektywno?? energetyczna

         Bosch Rexroth dla efektywno?ci energetycznej (Rexroth 4EE)

         Program GoTo

         Program dostaw priorytetowych GoTo gwarantuje szybk? dostaw? produktów, których potrzebujesz.

          

         Aplikacje mobilne

         Poznaj rozwi?zania firmy Bosch Rexroth w aplikacjach mobilnych

         Magazyn 7.51

         Magazyn 7.51

         Przeczytaj o zrealizowanych projektach w Polsce, poznaj trendy na rynku

         Drive & Control News

         Zaprenumeruj Newsletter drive & control, a b?dziesz wiedzia? pierwszy o nowo?ciach ze ?wiata Bosch Rexroth

         Open Core Engineering

         Rewolucja w dziedzinie in?ynierii oprogramowania

          

         Nowo?ci produktowe

         Najnowsze produkty Rexroth dla automatyzacji przemys?u

          
          
          
          
         澳洲幸运10开奖结果