Bosch Rexroth. The Drive & Control Company

         Економ?чн?, точн?, безпечн? ? енергоефективн?: технолог?? приводу ? управл?ння в?д Бош Рексрот рухають машини ? системи будь-якого розм?ру. Компан?я пов'язу? св?товий досв?д застосування в сегментах ринку моб?льних застосувань, виробництв? промислового обладнання та ?нжин?рингу ? автоматизац?? виробничих процес?в, а також Бош Рексрот розробля? ?нновац?йн? компоненти, ?ндив?дуальн? системн? р?шення та послуги. Ми пропону?мо сво?м кл??нтам г?дравл?ку, редуктори,електроприводи ? системи управл?ння, а також техн?ку л?н?йних перем?щень та зб?рки з одних рук.

         Бош Рексрот в Укра?н?

         Бош Рексрот в Украи?н? почав свою д?яльн?сть в 1999. Завдяки безпреривним розробкам нов?тн?х технолог?й в?д Бош Рексрот АГ, Н?меччина, наша компан?я змогла створити високий р?вень компетентност? на м?сцях в р?зних областях застосування продукц?? Рексрот.

         Б?льш детальну ?нформац?ю див?ться:

         Bosch Rexroth Worldwide


         Контакти